Aanname beleid vrijwilligers

CSS heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers, wij willen dat alle leden in veilige handen zijn en daarom willen we vooraf nagaan of vrijwilligers op een verantwoorde wijze met de leden van CSS om kunnen gaan.

We volgen de onderstaande stappen:

  • Iemand uit het bestuur houdt een gesprek met de mogelijk nieuwe vrijwilliger
  • We checken eventuele referenties, bijvoorbeeld door middel van telefonisch contact met een voorgaande vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • We laten een VOG aanvragen, dit herhalen we elke 3 tot 5 jaar.
  • We maken de vrijwilliger lid van de bond en als dat niet kan, laat de trainer een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • We laten de vrijwilliger de gedragsregels doornemen en laten de vrijwilliger dit ondertekenen.

Scroll naar boven