VCP (vertrouwenscontactpersoon)

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen CSS voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. Elke vereniging dient een VCP te hebben, zo ook CSS.


Waarom neem ik contact op met een vertrouwenscontactpersoon?

Dat kan bijvoorbeeld wanneer zich de volgende situaties voordoen:

  • Pesterijen / Discriminatie 

Het komt nog wel eens voor dat er mensen gepest en/of gediscrimineerd worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

  • Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt helaas ook vrij veel voor. Wanneer er mensen naar de vertrouwenspersoon komen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de voorzitter/het bestuur van de vereniging. De vereniging is verplicht de intimidatie te bestrijden.
 
Wanneer je iets meemaakt van wat hierboven beschreven wordt, of iets waarvan je zelf vindt dat het ongepast is, maar je durft er zelf niets aan te doen, of je kunt er zelf niets aan doen, dan kun je dit altijd bespreken met de vertrouwenspersoon!

Geheimhoudingsplicht
De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen. Ieder jaar melden de contactpersonen aan het bestuur of er meldingen zijn gedaan, deze meldingen blijven anoniem.
 

Hoe bereik ik de vertrouwenscontactpersonen?

Onze vertrouwenspersonen zijn in eerste instantie bereikbaar per mail.

Mailadres: VCP@volleybal-css.nl

Neem gerust contact op!

Scroll naar boven