Algemene ledenvergadering 16 November 2023

Donderdag 16 november was het dan weer zo ver, het was tijd voor de algemene ledenvergadering. Ook deze keer is er voor gekozen om deze op een trainingsavond te houden, en met succes. De opkomst was hoog.

Een terugblik op de vorige algemene ledenvergadering

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering kwam het nieuws naar buiten dat de club het financieel last heeft gehad van de coronaperiode. De kosten waren harder gestegen dan verwacht en het aantal leden nam af. Dit heeft geresulteerd in een begrotingstekort. Tijd voor actie!

Het bestuur heeft meteen een aantal plannen aangekondigd. Zo is er besloten een bescheiden inflatiecorrectie van 2% toe te passen op de contributie en is er aan de leden gevraagd om mee te denken en te helpen om dit gat te dichten.

Daarnaast heeft het bestuur aangegeven een survey uit te willen gaan zetten om, vanuit input van de leden, een toekomstplan op te stellen. Ook is de wens uitgesproken om meerdere commissies op te zetten.

De vorige ledenvergadering heeft het bestuur ook mee moeten delen dat Eline heeft besloten af te treden als bestuurslid. We willen haar graag nogmaals bedanken voor al haar inzet voor de vereniging. Tegelijkertijd hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, dit zijn Dirk en Ronald. Dirk zal de rol van voorzitter gaan vervullen en Ronald zal de leden administratie op zich nemen.

Financieel

Na het slechte nieuws van de vorige ledenvergadering heeft het bestuur met trots meegedeeld dat we afgelopen seizoen een positief resultaat hebben gehad. Dit komt mede door een onverwachte corona teruggave, maar ook door de extra steun van alle leden. Met aftrek van alle kosten is er een leuk bedrag overgebleven van afgelopen boekjaar.

Ledenaantallen

Naast een positief financieel resultaat is het ledenaantal de afgelopen maanden ook toegenomen van 74 in het begin van mei naar 81 in het begin van november. Dit is vooral te danken aan een sterke groei in het aantal jeugdleden. Helaas hebben we naast een forse groei bij de jeugd ook een afname moeten constateren bij de dames, het ledenaantal bij de heren is stabiel.

Hoe nu verder

We hebben het eerder ook al kort gehad over het plan om een survey uit te zetten onder alle leden. Deze is goed ontvangen! Zo hebben leden aangegeven de sfeer, het laagdrempelige en de trainingen als prettig te ervaren. Als verbeterpunten zijn de communicatie en het doorstroombeleid naar voren gekomen. Ook is er gevraagd waar de leden de focus graag zouden willen zien de komende jaren. Hier is duidelijk uit naar voren gekomen dat de werving van nieuwe leden als belangrijk wordt gezien. Daarnaast is ook de behoefte aan activiteiten gepeild, hier is uit gebleken dat leden veel waarde hechten aan het Bitterballentoernooi, maar ook dat er in het algemeen behoefte is aan toernooien. Naast toernooien is er ook veel behoefte aan barbecues en uitjes met de vereniging maar ook het volleybalkamp wordt vaak benoemd.

Om van deze vraag realiteit te maken heeft het bestuur een aantal plannen aangekondigd. Zo gaan ze door middel van ronde tafels, samen met de leden, nadenken over oplossingen voor de behoeftes die er zijn. Ook wordt er een activiteiten markplaats gerealiseerd. Deze gaat helpen om vrijwilligers aan de juiste taak te koppelen. Meer informatie over de ronde tafels en de activiteiten markplaats zal de komende maanden volgen.

Scroll naar boven